Menu rozwijane

Prostki (województwo warmińsko-mazurskie)

Prostki, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 9, g. 11:00-13:00

W Prostkach podczas uroczystości związanych z akcją Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro ukazana zostanie prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze informacje dotyczące życia i dorobku literackiego pisarza. Zamierzeniem dalszej części spotkania będzie odczytanie przez członków władz samorządowych, pracowników oświaty i uczniów oraz przedstawicieli służby zdrowia IV Aktu „Zemsty”. Organizatorzy zamierzają również odczytać treść wybranych bajek autora adresowanych do najmłodszego pokolenia. Powyższe utwory zostaną opatrzone komentarzem objaśniającym ich problematykę. Całość akcji uświetniona zostanie wystawą poświęconą działalności literackiej Aleksandra Fredry.

Lokalizacja