Menu rozwijane

Poznań (województwo wielkopolskie)

Poznań, Biblioteka Raczyńskich, plac Wolności 19, g. 12.00-23.00

W Poznaniu akcja Narodowe Czytanie będzie pretekstem do szeregu działań propagujących czytelnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Aleksandra Fredry. Centrum wydarzeń będzie skwer przy fontannie przy ulicy Fredry, położonej w śródmieściu Poznania. Planowane są publiczne czytania i inscenizowanie fragmentów dzieł A. Fredry oraz koncert z udziałem potomków pisarza. Dostępna też będzie pieczęć akcji, którą organizatorzy zamierzają udostępnić w ciągu dnia placówkom poza śródmieściem Poznania, m.in. młodzieżowym i osiedlowym domom kultury. Drugim kluczowym miejscem wydarzeń będzie otwarte 29 czerwca tego roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich, do którego zaproszeni zostaną mieszkańcy, zaś wieczorem, po godzinie 22:00 będą oni mieli okazję zobaczyć jeden z „frywolnych” poematów Fredry, który zostanie zaprezentowany w mistrzowskiej interpretacji aktorskiej.

Lokalizacja