Menu rozwijane

Poraj (województwo śląskie)

Poraj, Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi, 6 września, g. 9:00-12:00

Wiersze Aleksandra Fredry będą czytane na zajęciach języka polskiego. Uczniowie przedstawią humorystyczną scenkę z wiersza „Paweł i Gaweł”. W bibliotece szkolnej zostanie zorganizowana wystawka różnych wydań wierszy autora.

Lokalizacja