Menu rozwijane

Popielów (województwo opolskie)

Popielów, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Powstańców 34, g. 17:00-18:30

W „Narodowym Czytaniu” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popielowie wezmą udział Sekretarz Gminy oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. W Filii Bibliotecznej w Starych Siołkowicach utwory Aleksandra Fredry czytać będą członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży. Akces do akcji zgłosiły również: Publiczne Przedszkole w Karłowicach, Popielowie i Starych Siołkowicach oraz Publiczne Szkoły Podstawowe w tychże miejscowościach.

Lokalizacja