Menu rozwijane

Pisz (województwo warmińsko-mazurskie)

Pl. Daszyńskiego, g. 12.00-17.00

Akcję Narodowe Czytanie organizuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu. Do udziału w Narodowym Czytaniu zaproszeni będą przedstawiciele różnych środowisk lokalnej społeczności: osoby związane ze światem kultury, mediów, lokalne władze. Na Narodowe Czytanie Fredry planuje się przeznaczyć ok. 45 min. Czas ten będzie rozbity na 5-10 min. fragmenty wplecione w imprezę „Regionalny Festiwal Runa Leśnego”. Biblioteka przygotuje stoisko, na którym prezentowane będą różne wydania książek A. Fredry. Przeprowadzane zostaną konkursy dotyczące życia i twórczości poety.