Menu rozwijane

Piaseczno (województwo mazowieckie)

Plac Piłsudskiego (duża scena), g. 15:00-17:00

W Piasecznie uroczystość odbędzie się na dużej scenie na Placu Piłsudskiego w centrum miasta. Udział w akcji weźmie burmistrz oraz radni. Utwory A. Fredry czytać będą aktorzy z teatrzyków Centrum Kultury w Piasecznie, w strojach z epoki. Do akcji włączeni zostaną również czytelnicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz publiczność zgromadzona na placu.

Lokalizacja