Menu rozwijane

Pełkinie (województwo podkarpackie)

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego, Pełkinie 198, 6 września, g. 10.30-11.30

Akcję ,,Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” rozpoczenie krótkie przedstawienie biografii Aleksandra Fredry. Następnie uczniowie będą czytać wybrane utowry pisarza. Podjęte zostaną próby ich analizy.

Lokalizacja