Menu rozwijane

Ostrów Wielkopolski (województwo wielkopolskie)

Ostrów Wielkopolski, Rynek, g. 11:00-14:00

W Ostrowie Wielkopolskim do akcji włączone zostaną władze samorządowe, radni sejmiku wojewódzkiego, radni miasta, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek kultury , a także aktorzy pochodzący z Ostrowa (Roberta Zawadzki, Szymon Nowak) oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy, niezależnie od wieku, którzy zgłoszą chęć udziału. Do czytania zaproszono także osoby głuchonieme, dla których zostanie przetłumaczony w języku migowym jeden z czytanych utworów. Do wspólnego czytania wybrane zostały takie utwory jak: „Zemsta” oraz „Paweł i Gaweł”. Imprezie towarzyszyły będą grupy teatralne z Ostrowskiego Centrum Kultury w strojach z epoki.

Lokalizacja