Menu rozwijane

Olkusz (województwo małopolskie)

  1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fr. Nullo 29 b, g. 11.00-12.00
    Uczestnicy Narodowego Czytania w Olkuszu czytać będą fragmenty powieści „Trzy po trzy” oraz „Ślubów panieńskich”. Wśród znanych osobistości biorących udział w uroczystości znajdą się między innymi: Dr Włodzimierz Łysoń – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Bożena Krok – Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu, Beata Banasiewicz – nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu, Agnieszka Kowal – nauczyciel z II Liceum Ogólnokształcącego oraz Mariusz Majta - poeta i prozaik. Partnerem akcji jest Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hrabiego Fredry w Olkuszu.
  2. Biblioteka szkolna im. J. Skawioskiej w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu, 9 września g. 10:00-11:30
    W Olkuszu organizatorzy zaplanowali głośne czytanie „Zemsty” i „Ślubów panieńskich”. Do akcji zaproszeni zostaną nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz ścisłych, zaś młodzież przygotuje krótki wstęp i prezentacje multimedialną na temat twórczości Aleksandra Fredry.
     

Lokalizacja