Menu rozwijane

Olecko (województwo warmińsko-mazurskie)

  1. Dom im. Janusza Korczaka, ul. Gołdapska 18a, g. 10.00-12.30
    W Olecku uczestnicy „Narodowego Czytani” zgromadzą się w Domu im. Janusza Korczaka. Zostaną oni tam zapoznani z życiorysem i twórczością A. Fredry, następnie Starosta Andrzej Kisiel przeczyta fragmenty „Zemsty”, zaś wychowankowie Domu zainscenizują wiersz „Paweł i Gaweł”. Na sam koniec wychowawcy Domu przeczytają fragmenty „Zemsty” z podziałem na role.
  2. Plac Wolności w Olecku lub sala widowiskowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, g. 16.00-18.00
    Publiczne czytanie utworów Aleksandra Fredry zainaugurowane na głównym placu w centrum miasta (Plac Wolności). W przypadku niesprzyjającej pogody wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku.
    Inauguracji akcji dokona Burmistrz Olecka Wacław Olszewski. Wezmą w niej udział mieszkańcy Gminy Olecko, w tym dzieci i młodzież, przedstawiciele władz samorządowych, dyrekcje szkół, pracownicy instytucji kultury. Podczas wydarzenia pokazane zostaną we fragmentach najbardziej znane utwory pisarza. W programie przewidywane są również inne atrakcje, m.in. spektakl teatralny przedstawiający jedno z dzieł Aleksandra Fredry.
     

Lokalizacja