Menu rozwijane

Odrzykoń (województwo podkarpackie)

Odrzykoń, Zespół Szkół im. A. Fredry w Odrzykoniu, g. 10:00-12:00

W Odrzykoniu odbędzie się publiczne czytanie utworów Aleksandra Fredry przez młodzież, nauczycieli i zaproszoną lokalną poetkę. Impreza zakończy się przedstawieniem fragmentów „Zemsty” i innych dzieł w wykonaniu uczniów szkoły. Akcji towarzyszyć będzie również prezentacja życia i twórczości pisarza, wystawa książek i fotografii Aleksandra Fredry, zwiedzanie izby pamięci patrona szkoły oraz poczęstunek.

Lokalizacja