Menu rozwijane

Objazda (województwo pomorskie)

Objazda, Gminna Biblioteka Publiczna, 7 września, g. 17:00-19:00

W ramach ,,Narodowego Czytania” bibliotekarki przeczytają zaproszonym dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Objeździe bajki Aleksandra Fredry, następnie zostanie przedstawiona jedna scenka dotycząca przeczytanych bajek. Spotkanie rozpocznie się prezentacją życia i twórczości pisarza. Przygotowana zostanie także  mini-wystawa książek Aleksandra Fredry.

Lokalizacja