Menu rozwijane

Nowogard (województwo zachodniopomorskie)

Nowogard, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, Plac Wolności 8, g. 11:00-13:00

W Nowogardzie akcja Narodowego Czytanie adresowana jest głównie do dzieci i młodzieży. By przybliżyć słuchającym postać autora organizatorzy planują przygotować wystawę na temat Aleksandra Fredry promującą jego twórczość, na której znajdą się ilustracje Jana Szancera. Czytanie rozpocznie Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zaś kontynuować będą członkowie koła teatralnego oraz osoby znane w środowisku lokalnym. Podczas imprezy odbędzie się również wspólne malowanie, podczas którego uczestnicy namalują ulubionych bohaterów oraz różne scenki. Z powstałych prac zostanie później zorganizowana wystawa. Do akcji organizatorzy planują włączyć szkoły podstawowe i gimnazja.

Lokalizacja