Menu rozwijane

Nowa Sól (województwo lubuskie)

Ogród Sztuk, ul. Bankowa 3, g. 12.00-13.00

W Nowej Soli Narodowe Czytanie odbędzie się w Ogrodzie Sztuk, otaczającym gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mieszkańców przybyłych na imprezę poprzez czytanie wybranych fragmentów tekstów Aleksandra Fredry powitają Starosta Powiatu Nowosolskiego oraz Prezydent Nowej Soli, którzy będą ubrani w stroje z czasów, w których żył A. Fredro. Następnie dwóch aktorów nowosolskiego teatru Terminus Quo do czytanego wiersza „Paweł i Gaweł” będzie za pomocą gestów odgrywało role dwóch sąsiadów. Później odbędzie się wspólne czytanie takich dzieł jak: „Trzeba by”, „Małpa w kąpieli”, „Bajka o sowie”, któremu przewodzić będzie jeden z aktorów „Terminusa”. Na zakończenie imprezy prezydent i starosta przeczytają po kilka aforyzmów, zaś wszyscy obecni otrzymają teksty, pamiątkowe zakładki i certyfikaty uczestnictwa w „Narodowym Czytaniu”.

Lokalizacja