Menu rozwijane

Niedrzwica Duża (województwo lubelskie)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, g. 10:00-13:00

Akcja Narodowe Czytanie włączona zostanie do organizowanej 7 września przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji imprezy kulturalnej pt.„Bomba twórcza”, której głównym celem jest kształtowanie wśród mieszkańców gminy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze. Akcja przeprowadzona zostanie na placu wokół gminnego ośrodka kultury albo, w razie niesprzyjającej aury, wewnątrz budynku. Impreza rozpocznie się od lektury utworów dla dzieci, które będą inspiracją do kolejnych artystycznych wyzwań, którymi będą przygotowania ilustracji do utworów Fredry oraz zabaw literackich. Na młodzież i dorosłych czekać będą literackie zagadki i tematy do twórczych dyskusji. W roli lektorów wystąpią przedstawiciele lokalnej władzy, gminnych instytucji (m.in. ośrodka pomocy społecznej, szkoły) oraz organizacji pozarządowych, a także lokalni przedsiębiorcy.

Lokalizacja