Menu rozwijane

Narewka (województwo podlaskie)

Narewka, Samorządowa Biblioteka Publiczna, 7 września, g. 13:00

W Narewce ,,Narodowe Czytanie” będzie skierowane do dzieci. Przedstawiony zostanie krótki życiorys Aleksandra Fredry oraz wybrane utwory z jego twórczości. Następnie odbędzie się konkurs plastyczny na najciekawszą postać z przeczytanych utworów. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie.

Lokalizacja