Menu rozwijane

Myszyniec (województwo mazowieckie)

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego, Plac Wolności 58, g. 10:00-11:00 oraz 12:00-13:00

Głośne czytanie dzieł Aleksandra Fredry zorganizowane zostanie dnia 7 września 2013 r. dla dwóch grup wiekowych. Pierwszą stanowić będą dzieci z klas I-III – dla których przygotowane zostaną wiersze adekwatne do ich wieku. Czytanie wierszy rozpocznie poetka Maria Pawłowska, po czym każdy z uczestników spotkania będzie mógł przeczytać fragment wiersza. W drugiej części młodzież gimnazjalna będzie czytać „Zemstę” z podziałem na role.

Lokalizacja