Menu rozwijane

Mochy (województwo wiellkopolskie)

Mochy, Filia Biblioteczna w Mochach, 6 września, 11.00-13.30

W Mochach podczas akcji Narodowe Czytanie utwory Aleksandra Fredry czytać będą zaproszeni goście oraz chętni czytelnicy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa „Aleksander Fredro i jego twórczość”. Dodatkowo głośne czytanie połączone zostanie z zabawami dla dzieci nawiązującymi do twórczości pisarza. Każdy uczestnik na pamiątkę udziału w „Narodowym Czytaniu” otrzyma okolicznościową zakładkę do książki.

Lokalizacja