Menu rozwijane

Markusy (województwo warmińsko-mazurskie)

Markusy, Świetlica Wiejska w Markusach, g. 10:00-13:00

W uroczystości wezmą udział członkowie trzech „Klubów Seniora” funkcjonujących od października 2010 roku przy trzech bibliotekach publicznych, zaprosimy też do udziału przedstawicieli władz samorządowych oraz mieszkańców. Na wstępie przeczytana będzie krótka biografia Aleksandra Fredry oraz utwory napisane przez niego dla dzieci: „Małpa w kąpieli” i „Paweł i Gaweł” 

Planowane jest czytanie „Zemsty”. Czytać będą: Wójt Gminy Markusy Wacław Wielesik, członkowie „Klubów Seniora”, bibliotekarze. Na zakończenie przewidywana jest kawa i słodki poczęstunek

Lokalizacja