Menu rozwijane

Lutomiersk (województwo łódzkie)

Park Miejski, g. 10.00-11.00

"Narodowe Czytanie" odbędzie się w centrum miasta w parku na pl. Jana Pawła II. Swoją obecność zadeklarowali uczniowie ze Szkoły Gimnazjalnej w Lutomiersku. Czytane będą fragmenty "Zemsty" Aleksandra Fredry.

Lokalizacja