Menu rozwijane

Lubaczów (województwo podkarpackie)

Rynek, g. 16.00-21.00

Na rynku miejskim w Lubaczowie odbędzie się publiczne czytanie fragmentów utworów Aleksandra Fredry. Czytanie zakończy się spektaklem pt. „Wielki człowiek do małych interesów” w wykonanie teatru Arka Lwowska.
Narodowemu Czytaniu w Lubaczowie towarzyszyć będzie również: prezentacja życia i twórczości pisarza, wystawa książek i fotografii A .Fredry, wymiana książek oraz poczęstunek.

Lokalizacja