Menu rozwijane

Łowicz (województwo łódzkie)

1. Łowicz, Nowy Rynek, 6 września, g. 14:00-20:00.

Narodowe Czytanie w Łowiczu rozpocznie się w przeddzień ogólnopolskiej akcji w piątek 6 września. Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński przeczyta młodzieży łowickich gimnazjów ze szkół Nr 1, 2, 3 i 4 fragmenty dzieł pisarza. Czytanie poprzedzi przypomnienie życia i twórczości Aleksandra Fredry, przygotowane przez nauczycieli. Zaś czytanie dzieł Aleksandra Fredry z udziałem mieszkańców Łowicza odbędzie się 8 września na placu Nowy Rynek, podczas „Księżackiego Jadła” – Festiwalu Dobrej Żywności. W ramach wydarzenia odczytane zostaną trzy bajki: „Cygan i baba”, „Osiołkowi w żłobie dano” oraz „Paweł i Gaweł”. Dwa pierwsze utwory nawiązywać będą swoją treścią do odbywającego się w trakcie festiwalu konkursu na najsmaczniejszą potrawę. Ostatni z nich odczytany zostanie dokładnie w miejscu pierwszej adaptacji filmowej utworu w 1938 r. W roli lektorów wystąpią Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński i zaproszeni goście. Aby umożliwić uczestnikom wspólne, głośne czytanie, organizatorzy przygotują ulotki informujące o celu akcji oraz zawierające teksty czytanych utworów.

2. Łowicz, Dziedziniec Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 16:00-20:00

Do udziału w Narodowym Czytaniu zaproszeni będą goście specjalni oraz przedstawiciele różnych środowisk lokalnej społeczności: władze, dyrektorzy i kierownicy instytucji, osoby związane ze światem kultury, edukacji, mediów oraz mieszkańcy powiatu łowickiego. Podczas uroczystości zostanie przybliżona postać i twórczość Aleksandra Fredry.

Inauguracji dokona Starosta Łowicki Krzysztof Figat. Wydarzeniu towarzyszyć będą stroje i muzyka z epoki, wymiana książek pisarza oraz poczęstunek. Dla najmłodszych przewidziano konkursy inspirowane bajkami Fredry oraz drobne upominki. Narodowe Czytanie w powiecie łowickim uświetni koncert Kazimierza Kowalskiego z Zespołem.

3. Łowicz, Zakład Karny w Łowiczu, ul. Wiejska 3, g. 9:00-12:00

Grupa ośmiu skazanych, z podziałem na role, odczyta - za pośrednictwem radiowęzła Zakładu Karnego w Łowiczu - jednoaktówkę A. Fredry pt. „Intryga na prędce czyli nie ma złego bez dobrego.”

Lokalizacja