Menu rozwijane

Łomianki (województwo mazowieckie)

Biblioteka Publiczna w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, g. 11.00-13.00

Akcja Narodowe Czytanie w Łomiankach będzie skierowana głównie do dzieci, opiekunów i rodziców. Animacja czytelnictwa dziecięcego przynosi najlepsze rezultaty przy wykorzystaniu formy warsztatowej, dlatego też czytelnikom zaproponowane zostanie interaktywne spotkanie z literaturą. Podczas warsztatów odbędzie się głośne czytanie „Pawła i Gawła” Aleksandra Fredry. Uczestnicy wezmą udział w quizie literackim dotyczącym wysłuchanego tekstu oraz pogadance na temat codziennych relacji sąsiedzkich, zaś następnie odbędą się rodzinne warsztaty plastyczne oparte na „Pawle i Gawle”. W drugiej części spotkania odczytana zostanie „Małpa w kąpieli”, następnie z pomocą prezentacji multimedialnej uczestnicy przeniosą się do XIX wieku, obejrzą dawne wnętrza oraz przedmioty codziennego użytku (m.in. wannę i przybory higieniczne). Na koniec wszyscy wezmą udział w zabawie ruchowej pt. „Małpa w kąpieli”, odzwierciedlającej akcję wiersza Aleksandra Fredy, rozwijającej dziecięcą wyobraźnię.

Lokalizacja