Menu rozwijane

Łochowo (województwo kujawsko-pomorskie)

Łochowo, Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach – oddział w Łochowie, g. 10:00-12:00.

Uroczystość odbędzie się obok Gminnego Centrum Kultury w Łochowie, przy akompaniamencie muzyki dawnej. Wśród zaproszonych gości będą radni gminy Białe Błota, przedstawiciele instytucji kultury, oświaty oraz wszyscy chętni mieszkańcy miejscowości. Zaplanowany jest również występ zespołu teatralnego z GCK, który przedstawi fragment sztuki Aleksandra Fredry, zaś aktorzy ubrani będą w stroje z epoki.

Lokalizacja