Menu rozwijane

Łężyca (województwo lubuskie)

Łężyca, Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzie z filią w Łężycy, g. 12:00-14:00

Narodowe Czytanie zostanie połączone z uroczystym otwarciem nowej siedziby filii bibliotecznej w Łężycy. Na uroczystość zaproszeni zostaną m. in. przedstawiciele samorządu lokalnego, nauczyciele, bibliotekarze, dzieci i młodzież, którzy czytać będą wybrane utwory Aleksandra Fredry.

Lokalizacja