Menu rozwijane

Lewin Kłodzki (województwo dolnośląskie)

Lewin Kłodzki, Zespół Szkolno-Przedszkolny "Na Bursztynowym Szlaku", 7 września, g.17:00-18:30

W gminie Lewin Kłodzki fragmenty dzieł Aleksandra Fredry będą czytać osoby ważne dla miejscowej społeczności. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs ,,Na Bursztynowym Szlaku”  na najzabawniejszą fraszkę oraz na najciekawszą interpretacje wybranego fragmentu utworu Aleksandra Fredry.

Lokalizacja