Menu rozwijane

Legarda (województwo kujawsko-pomorskie)

Dom Ludowy w Legardzie, początek g. 15:00

Wśród czytających znajdą się przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, osoby związane ze światem kultury oraz miejscowi poeci. Do aktywnego uczestnictwa będzie się mogła włączyć również społeczność lokalna. Imprezie towarzyszyć będzie podkład muzyczny.

Lokalizacja