Menu rozwijane

Kwilcz (województwo wielkopolskie)

Kwilcz, Gminna Biblioteka Publiczna w Kwilczu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25, g. 15:00-16:00

W ramach uroczystości odbędzie się czytanie fragmentów dzieł Aleksandra Fredry, organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kwilczu, w trakcie trwania obchodów Dni Ziemi Kwileckiej. Inauguracji dokona Wójt Gminy Kwilcz - Stanisław Mannek. Wybrane fragmenty twórczości A. Fredry zostaną zaprezentowane przez władze gminy, przedstawicieli szkół i przedszkoli, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzież, a także mieszkańców. Dla najmłodszych uczestników przewidziano słodki poczęstunek.

Lokalizacja