Menu rozwijane

Kruszyna (województwo śląskie)

Kruszyna, Zespół Szkół w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, g. 17:00-20:00

W Kruszynie odbędzie się wspólne czytanie i słuchanie utworów Aleksandra Fredry.

Lokalizacja