Menu rozwijane

Kraszewo (województwo warmińsko-mazurskie)

Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie, Kraszewo 8, 6 września, g. 09:00-10:00 oraz 18:00-20:00

W Kraszewie akcja Narodowe Czytanie odbędzie się w dwóch etapach. Na początku odbędzie się czytanie bajek A. Fredry uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły przez nauczycieli oraz bibliotekarza, zaś następnie gimnazjaliści zainscenizują wiersz „Paweł i Gaweł”. Druga część spotkania odbędzie się wieczorem w bibliotece. Zostaną na nią zaproszeni mieszkańcy Kraszewa i okolic. Przeczytają oni fragmenty utworów Aleksandra Fredry. Imprezę wzbogaci prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości autora oraz wystawa jego książek. W czasie uroczystości swoje umiejętności wokalne zaprezentuje miejscowa młodzież.

Lokalizacja