Menu rozwijane

Kowalewo Pomorskie (województwo kujawsko-pomorskie)

1. Kowalewo Pomorskie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 13, 6 września, g. 11:00-12:00

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim osoby publiczne reprezentujące różne środowiska przeczytają utwory Aleksandra Fredry dla dzieci z Przedszkola Publicznego oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Czytanie w filiach Biblioteki Publicznej przeprowadzone będzie dla uczniów szkół podstawowych.

2. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, g. 10:00-12:00

Akcję "rozpocznie odczytanie wiersza Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł” przez uczniów klasy VI dzieciom oddziału „0”. Następnie odbędzie się rozwiązywanie zagadek słownych związanych z tematyką wiersza oraz wspólne odegranie scenek ramowych przez uczniów klas „0” i VI. W programie przewidziana jest również aktywność plastyczna, polegająca na rysowaniu kredą na boisku szkolnym prac na temat „Sąsiedzkie psikusy Pawła i Gawła”.

Lokalizacja