Menu rozwijane

Kowale Oleckie (województwo warmińsko-mazurskie)

1. Kowale Oleckie, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 46, g. 09:00-15:00

W Kowalach Oleckich uroczystości związane z akcją „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” odbędą się w Gminnej Bibliotece Publicznej, Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum oraz w Filii Bibliotecznej w Sokółkach i Stożnem. Uroczystość rozpocznie się jednocześnie w kilku miejscach. W bibliotece w Kowalach Oleckich wierszy A. Fredry będą słuchały przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej. Następnie na wspólne czytanie organizatorzy zaproszą uczestników zajęć ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalach Oleckich a także najmłodszych gimnazjalistów. W szkole podstawowej oraz gimnazjum zaaranżowane zostaną miejsca, w których zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą czytać utwory Fredry.

2. Kowale Oleckie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 88, g. 08:00-11:30


Biblioteka szkolna w ramach akcji „Narodowe czytanie” przygotowała wystawkę okolicznościową o życiu i twórczości Aleksandra Fredry. Klasy IV-VI odwiedzą bibliotekę na poszczególnych lekcjach. Bibliotekarz wraz z polonistą wygłosi krótką pogadankę na temat pisarza a następnie przeczyta fragmenty prozy Fredry oraz wybrane jego bajki.

Lokalizacja