Menu rozwijane

Koszęcin (województwo sląskie)

Koszęcin, Dom Pracy Twórczej, ul. Zamkowa 3, 7 września, g. 14:00-20:00

W Koszęcinie ,,Narodowe Czytanie” rozpocznie projekcja filmu „Zemsta”, następnie jest planowane czytanie wybranych fragmentów dzieła Aleksandra Fredro przez osoby uczestniczące w wydarzeniu.

Lokalizacja