Menu rozwijane

Kosewo (województwo warmińsko-mazurskie)

Kosewo, Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie, g. 12:00-13:00

W Kosewie ,,Narodowe Czytanie” rozpocznie się od krótkiego przypomnienia życiorysu i twórczości Aleksandra Fredry, następnie odbędzie się inscenizacja bajki  ,,Paweł i Gaweł” oraz lektura ,,Zemsty”. Komedię czytać będą wójt gminy J. Krasiński, rady gminy H. Kulik oraz sołtys wsi Kosewo R. Rabkowski.

Lokalizacja