Menu rozwijane

Kórnik (województwo wielkopolskie)

Plac Niepodległości, g. 09.30-12.00

Na rynku w Kórniku będzie można publicznie przeczytać dzieła Aleksandra Fredry przed kamerą. Zorganizowane w ten sposób czytanie ma zostać uwiecznione na filmie, który po montażu ma zostać umieszczony na portalu internetowym miejscowości i promować akcję czytania.

Lokalizacja