Menu rozwijane

Kiwity (województwo warmińsko-mazurskie)

Gminna Biblioteka Publiczna, Kiwity 2, g. 09:00-11:00

W Kiwitach akcja Narodowe Czytanie obejmie uczniów ze Szkoły Podstawowej. Dzieciom zostanie przybliżona postać Aleksandra Fredry, zaś bajki będzie czytał Wójt Gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk i przedstawiciele Rady Gminy. Zostanie ogłoszony również konkurs plastyczny pt. „Ilustracje do Bajek Aleksandra Fredry”.

Lokalizacja