Menu rozwijane

Kijów (Ukraina)

Biblioteka im. Adama Mickiewicza, ul. Iwana Franka 16/2, g. 13.00-15.00

Uroczystości związane z akcją Narodowe Czytanie w Kijowie na Ukrainie odbędą się w bibliotece Adama Mickiewicza. Dzieła Aleksandra Fredry czytać będą dzieci z polskich i ukraińskich rodzin oraz uczniowie szkolnego punktu konsultacyjnego a także warszawskiej szkoły ORPEG.

Lokalizacja