Menu rozwijane

Karczew (województwo mazowieckie)

Centrum miasta, przed siedzibą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie, g. 10:00-13:00

Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry rozpocznie się krótką scenką z „Nowego Don Kiszota” – do odczytania której zaproszeni zostaną aktorzy-amatorzy z lokalnego Teatru. Czytanie fragmentów utworów scenicznych oraz bajek będzie miało charakter otwarty. Do wspólnej „zabawy czytelniczej” zaproszone zostaną dzieci, rodzice i dziadkowie a także lokalne władze samorządowe i kościelne oraz przedstawiciele mediów. Każdy uczestnik imprezy, biorący aktywny udział w czytaniu otrzyma specjalnie przygotowany przez Bibliotekę – Dyplom uczestnictwa w „Narodowym Czytaniu” 2013. Wszyscy czytający i słuchający – będą mogli poczęstować się owocami od sponsorów – sadowników z terenu miasta i gminy. Zwieńczeniem imprezy będą nagrody książkowe dla najstarszego oraz najmłodszego – czytającego uczestnika.

Lokalizacja