Menu rozwijane

Kamionka Wielka (województwo małopolskie)

Kamionka Wielka, Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej (filia), 6 i 7 września 2013 r., g. 10.00 - 12.00

Akcja „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” w naszej bibliotece rozpocznie się już 6 września w Bibliotece Głównej oraz filii bibliotecznej w Kamionce Wielkiej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wybrane utwory A. Fredry, odpowiednio dostosowane do grup wiekowych uczestników. Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie z terenu gminy. Każdy uczestnik przeczyta fragment wybranego przez siebie utworu. Natomiast 7 września w filii biblioteki w Kamionce Wielkiej mieszkańcy gminy odsłuchają i odczytają dzieła tego autora.

Lokalizacja