Menu rozwijane

Kamienny Most

Kamienny Most, Punkt przedszkolny, 6 września, g. 09:00-11:00

W Kamiennym Moście uroczystości związane z akcją Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro odbędą się w punkcie przedszkolnym w dniu 6 września. O przeczytanie utworów Aleksandra Fredry zostaną poproszeni goście.

Lokalizacja