Menu rozwijane

Juchowiec Kościelny (województwo podlaskie)

Juchnowiec Kościelny Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, g. 16.00 – 18.00

W akcji wezmą udział m.in. wójt gminy Juchnowiec Kościelny oraz radni gminy, którzy czytać będą z podziałem na role wybrane dzieło Aleksandra Fredry. Wcześniej uczestnicy akcji przeprowadzą próbę mini spektaklu pod okiem znanej w kraju poetki, prowadzącej także warsztaty teatralne. Akcja zostanie nagłośniona w lokalnym środowisku oraz mediach. Uroczystości rozpoczną się podsumowaniem wakacyjnej akcji „LATO OK” organizowanej przez Ośrodek Kultury. W ramach podsumowania przygotowana zostanie część artystyczna (gra na instrumentach, śpiew, taniec oraz inscenizacja teatralna). Następnie rozpocznie się część uroczystości ściśle związanej z akcją „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”. Uroczystość odbędzie się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i ma charakter otwarty dla publiczności.

Lokalizacja