Menu rozwijane

Jedlińsk (województwo mazowieckie)

Gminna Biblioteka Publiczna, g. 10:30-12:30

W Jedlińsku Narodowe Czytanie dzieł A. Fredry odbędzie się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej. „Zemsta” zostanie wystawiona przez władze gminy, zaproszonych gości, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców. W tym dniu organizatorzy nie zapomną o najmłodszych. Dla nich będą czytane najbardziej znane i lubiane wiersze poety. Dodatkowo dla uczestników zostanie przygotowana wystawa pt. „Dzieła literackie A. Fredry w bibliotece jedlińskiej”.

Lokalizacja