Menu rozwijane

Inowrocław (województwo kujawsko-pomorskie)

1. Park Solankowy, g. 14.30-18.00

W pięknej scenerii pijalni wód mineralnych – palmiarni przy Pomniku Teściowej aktorzy młodzieżowych teatrów inowrocławskich czytać będą „Śluby panieńskie”. Teatr „Frajda” z Torunia wystąpi z programem dla dzieci opartym na motywach wybranych utworów Aleksandra Fredry. Do wspólnego czytania fragmentów utworów dramaturga organizatorzy zapraszają mieszkańców Inowrocławia i kuracjuszy inowrocławskich sanatoriów.

2. Muzeum im. Jana Kasprowicza, ul. Solankowa 33, g. 10.00-13.00

Akcja czytania dzieł A. Fredry będzie miała miejsce na muzealnym dziedzińcu. Odbiorcami będzie młodzież oraz kuracjusze wypoczywający w inowrocławskim uzdrowisku.
Czytać będą: dyrektor Muzeum wraz z pracownikami oraz zaproszeni goście, m.in.: wicestarosta pani Mirosława Kucol.

Lokalizacja