Menu rozwijane

Huta (województwo wielkopolskie)

Huta, Szkoła Podstawowa w Hucie, ul. Radomska 22, g. 10:00-12:30

Uroczystość związana z akcją Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro będzie miała charakter imprezy otwartej , na którą zaproszeni zostaną włodarze gminy, nauczyciele , młodzież i dzieci oraz chętni mieszkańcy. Podczas uroczystości będzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem „Ulubiony bohater z utworów Aleksandra Fredry”. Uroczystość obejmować będzie czytanie utworów przez zaproszonych gości m.in. władze gminy, nauczycieli, rodziców, seniorów, młodzież, dzieci oraz chętnych mieszkańców . Uroczystość w założeniu ma być swoistym pojednaniem pokoleń przy ciągle aktualnych utworach najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety i autora pamiętników.

Lokalizacja