Menu rozwijane

Gruta (województwo kujawsko-pomorskie)

Gminne Centrum Kultury, 9 września, od g. 12.00
Wybrane fragmenty utworów Aleksandra Fredry czytać będą przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, pracownicy placówek kultury oraz uczniowie szkół gminnych. Spotkanie rozpocznie się prezentacją życia i twórczości pisarza.

Lokalizacja