Menu rozwijane

Grajewo (województwo podlaskie)

Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, g. 10.00-12.00

Narodowe Czytanie odbędzie się w Sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie. Akcja rozpocznie się przedstawieniem życiorysu pisarza, wzbogaconego o anegdoty i aforyzmy towarzyszące jego życiu i twórczości. Następnie zostaną zaprezentowane dzieła autora, do czytania których zaproszone zostaną władze miasta oraz osoby z życia społecznego i politycznego a także młodzież. Na zakończenie akcji organizatorzy przeprowadzą quiz: „Znasz li ten cytat…” czyli najsłynniejsze cytaty z dzieł Aleksandra Fredry.

Lokalizacja