Menu rozwijane

Gorzyce (województwo śląskie)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. Raciborska 55, g. 10.00-13.00

Uczniowie klas I,II i III będą słuchali bajek poety czytanych przez uczniów gimnazjum. Po wysłuchaniu i krótkim przedstawieniu przez nauczyciela życia i twórczości A. Fredry będą wykonywali ilustracje do dowolnej bajki.
Uczniowie klas IV, V i VI będą czytali i omawiali wybrane bajki poety na lekcjach języka polskiego. Wcześniej jako zadanie domowe przygotują notatki biograficzne dotyczące A. Fredry. Przed biblioteką szkolną będzie wywieszona gazetka tematyczna związana z udziałem szkoły w akcji i postacią poety.

Lokalizacja