Menu rozwijane

Głuszyca (województwo dolnośląskie)

Ogród Jordanowski, g. 10:00-12:00

Narodowe Czytanie w Głuszycy dobędzie się w centrum miasta w Ogrodzie Jordanowskim. Impreza rozpocznie się od przedstawienia krótkiego biogramu Aleksandra Fredry. Następnie utwory mistrza czytać będą przedstawiciele władz miasta, szkół i stowarzyszeń oraz osoby, które wcześniej zadeklarują chęć aktywnego uczestnictwa w imprezie. W Miejskiej Bibliotece zorganizowana zostanie wystawa okolicznościowa.

Lokalizacja