Menu rozwijane

Garbatka-Letnisko (województwo mazowieckie)

Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji, g. 11:00-13:00

Narodowe Czytanie utworów Aleksandra Fredry odbędzie się w Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Garbatce. Adresatami wydarzenia są dzieci i młodzież z Gminy Garbatka-Letnisko, którym czytać utwory A. Fredry będą zaproszeni goście: przedstawiciele władz gminnych, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek samorządowych. W trakcie uroczystości dzieci będą mogły wykonać prace plastyczne związane z czytanymi utworami.

Lokalizacja