Menu rozwijane

Frampol (województwo lubelskie)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, g. 14:00-17:00

We Frampolu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury – Bibliotece Publicznej zostanie przeprowadzona akcja Narodowego Czytania. Uroczystość rozpocznie się od krótkiego przedstawienia twórczości najbardziej znanego polskiego komediopisarza. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa książek oraz gazetka przedstawiająca życie i twórczość autora. „Zemstę” czytać będą zaproszeni goście, członkowie Klubów Seniora oraz wszyscy chętni mieszkańcy Miasta i Gminy Frampol.

Lokalizacja